Stiahnite si Acrobat Reader   

VASKULÁRNA MEDICÍNA
 časopis o chorobách ciev a poruchách zrážania krvi 


VASKULÁRNA MEDICÍNA je odborný časopis o chorobách ciev, poruchách zrážania krvi a pridružených ochoreniach. Je to prvý časopis na Slovensku o tejto problematike. Tento postgraduálne orientovaný interdisciplinárny medicínsky časopis je dvojito recenzovaný a je určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť.

Periodikum je oficiálnym časopisom štyroch slovenských odborných spoločností:
Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS
– Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS
– Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu SLS
– Slovenskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie SL
S

 

Vychádza aj v spolupráci s Českou angiologickou spoločnosťou ČLS JEP.
 
ISSN 1339-4266 (online)
ISSN 1338-0206 (tlačené vydanie)
 

Ročník 9, 2017, vychádza 3-krát ročne  
 
Hlavní editori:
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
 
Redakčná rada:
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.; prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.; MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH; MUDr. Andrej Džupina, PhD.; doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC; prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.; prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.; MUDr. Monika Heizerová, PhD.; doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.; MUDr. Ján Kodaj, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.; MUDr. Peter Lipták; doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH; prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; MUDr. Augustín Mistrík; MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.; MUDr. Stanislav Okapec, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.; prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.; prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc, FESC, FASA; MUDr. Karel Roztočil, CSc.; MUDr. František Rusňák; prof. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.; MUDr. Ján Tomka, PhD., MHA, prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.; MUDr. Emil Tvrdík, PhD.
 

Vydavateľ časopisu: SOLEN, s. r. o., www.solen.sk
 
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: SOLEN, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava
 
Redaktorka: Mgr. Miroslava Dostálová, mob.: 0911 900 599, tel.: 02/5413 1381
e-mail: dostalova@solen.sk
 
Obchodné oddelenie:  Mag. Helena Machánková, mob. 0910 902 599, tel. 02/5465 0647
e-mail: machankova@solen.sk
 
Grafická úprava, sadzba: Ján Kopčok, kopcok@solen.sk
 
Objednávky na pravidelné zasielanie a predplatné v SR:
Členom odborných zastrešujúcich spoločností v SR hromadne uhrádzajú predplatné príslušné spoločnosti a časopis sa im zasiela zadarmo.
Výška predplatného pre ostatných čitateľov na rok 2018 je 15
Časopis vyjde v roku 2018 3-krát.
 
SOLEN, s. r. o.
Ambrova 5
831 01 Bratislava
e-mail: predplatne@solen.sk
tel.: 02 / 5465 0649
fax: 02 / 5465 1384
 
Nie je možné platiť bankovým prevodom bez našej proforma faktúry. Po odovzdaní vyplnenej objednávky vám zašleme doklad na úhradu – šek alebo proforma faktúru podľa vašej požiadavky.
 
Registrácia MK SR pod číslom EV 3770/09
ISSN 1339-4266 (online), ISSN 1338-0206 (tlačené vydanie)
 

Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).

Citácie sú spracované v CiBaMed.

Citačná skratka: Vask. med.
created by © zooom.sk s.r.o.