Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Úvaha nad šálkou čaju
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Daša Mesárošová, PhD.
II. interná klinika LF a UNB – pracovisko Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Eva Hirnerová, PhD.
II. interná klinika LF a UNB – pracovisko Staré Mesto, Bratislava
doc. MUDr. Boris Krahulec, Csc.
II. interná klinika LF a UNB – pracovisko Staré Mesto, Bratislava
Artériová hypertenzia u diabetikov
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava
Artériová a venózna hypertenzia u pacientov s chronickým venóznym ochorením
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
MUDr. Mária Potočárová
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
I. interná klinika LF UK a UN Bratislava
Amlodipín a centrálny systolický tlak u hypertonikov
MUDr. Viera Kosmálová, PhD.
II. interná klinika UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Feochromocytóm
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. Lucia Kukučková
Oddelenie dlhodobo chorých, Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof.
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Je angiológ ohrozený chorobou z povolania?
MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
Chirurgická klinika SZU a UNB, Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Bratislava
Reverzná arterializácia vén predkolenia a nohy – predposledná možnosť záchrany diabetickej nohy v štádiu kritickej končatinovej ischémie
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Lucia Stančiaková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Juraj Sokol
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Ing. Ingrid Škorňová
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Krvácavé trombocytopatie
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Lenka Lisá, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica v Martine
Pľúcna embólia u 16-ročnej pacientky so syndrómom lepivých doštičiek – kazuistika
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, NÚSCH, a.s., Bratislava
MUDr. Lýdia Žúdelová
Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, NÚSCH, a.s., Bratislava
MUDr. Ján Tomka, PhD.
Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, NÚSCH, a.s., Bratislava
MUDr. Roman Necpal
Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, NÚSCH, a.s., Bratislava
MUDr. Tomáš Dulka
Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, NÚSCH, a.s., Bratislava
Naše skúsenosti s chirurgickou revaskularizáciou obličiek
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Správa z XXI. slovenského angiologického kongresu
MUDr. Stanislav Okapec
predseda SKVIR SLS
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
odborný garant BIRD 2013
Správa z Bratislavských intervenčných rádiologických dní (BIRD) 2013
SPEKTRUM
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Tomáš Eckhardt
Kardiovaskulární oddělení, Fakultní nemocnice, Ostrava-Poruba
MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof.
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Lucia Maheľová
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. Ismail Elalamy, MD, PhD.
Service d‘Hématologie Biologique, Hôpital Tenon, Université-Pierre-Marie-Curie, ER2, Paris
Súvislosť medzi trombózou a nádorovým procesom (príbeh Armanda Trousseaua)
created by © zooom.sk s.r.o.