Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH
primár ODIR NÚSCH, a. s., vedúci lekár Centra MZ SR pre endovaskulárnu liečbu ochorení aorty v NÚSCH, a. s. editor odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Nové prístupy v diagnostike a liečbe aortových chorôb
OCHORENIA AORTY
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr. Rastislav Bažík,
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
Oddelenie kardiológie a angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Ján Tomka, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Michal Hulman, PhD., doc. MUDr. Marián Holomáň, CSc.
Oddelenie srdcovej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Súčasný stav v endovaskulárnej liečbe ochorení aorty
MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, MUDr. Marek Tóth, MUDr. Terézia Urlandová, MUDr. Daniela Hladíková, MUDr. Jana Margitfalviová
1Oddelenie kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Erika Drangová, MUDr. Juraj Mikuláš, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MUDr., Ivan Vulev, PhD., MPH
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Aneuryzma abdominálnej aorty – perkutánne endovaskulárne riešenie
MUDr. Erika Drangová, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s.
MUDr. Pavel Chňupa
Klinika kardiológie, NÚSCH, a. s.
Intramurálny hematóm aorty
MUDr. Ivo Gašparovič, MPH, MUDr. Vladan Hudec
Oddelenie srdcovej chirurgie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Disekcia aorty typ A – chirurgická doména
created by © zooom.sk s.r.o.