Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre hemostázu a trombózu sa stala členom Slovenskej lekárskej spoločnosti
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., FESC
Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., a LF SZU, Bratislava
Venózny tromboembolizmus
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
MUDr. Michal Makovník
II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
MUDr. Stella Hlinšťáková
II. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK, UNB a ÚDZS, Bratislava
MUDr. Hedviga Mrázová
Ústav patologickej anatómie LF UK, UNB a ÚDZS, Bratislava
Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia
MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Oddelenie kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika NÚSCH, a. s.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, a. s.
Iliofemorálna hĺbková venózna trombóza – najvýznamnejšia príčina pľúcneho tromboembolizmu: liečebné odporúčania
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., a LF SZU
MUDr. Monika Korytiaková
1Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., a LF SZU
MUDr. Monika Kaldarárová
Detské kardiocentrum – NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Marcela Tavačová
Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., a LF SZU
MUDr. Jozef Pacák
Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., a LF SZU
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, a. s., Bratislava
MUDr. Pavel Jansa
Centrum pro plicní hypertenzi, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia, aktuálny manažment
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
PhDr. Vladimír Miller
Slovenský olympijský výbor
Šport a venózny tromboembolizmus
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie, NÚSCH, a.s., Bratislava
Pohľad cievneho chirurga na farmakologickú liečbu periférneho artériového ochorenia dolných končatín
doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
II. interní klinika UK, LF a FN Plzeň
Klinický význam rezistence na protidestičkovou léčbu a možnosti jejího řešení
MUDr. Juraj Sokol
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Radoslava Šimonová1
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Juraj Chudej
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
MUDr. Katarína Kabačová
Očná klinika JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Retinálna venózna oklúzia
MUDr. Petronela Bušíková, PhD.
Ústav patologickej anatómie, SZU, Bratislava
doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.
Ústav patologickej anatómie, LF UK Bratislava
Mikrocirkulácia v sliznici čreva a jej vzťah k IBD
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Helena Rusnáková
Z 25. svetového kongresu Medzinárodnej angiologickej únie v Prahe
KONGRESOVý ŁPECIÁL
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Katedra preventívnej a klinickej medicíny, Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita
Jubilejný XX. slovenský angiologický kongres: ohliadnutie do histórie i vyhliadky do budúcnosti
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare, Košice
Novinky v profylaxii venózneho tromboembolizmu
PÔVODNÉ čLÁNKY A KAZUISTIKY
MUDr. Štefan Zelník
Ambulancia jednodňovej chirurgie, ŽILPO, s. r. o, Žilina
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.
Klinika tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin
Zmeny hemostázy pri operácii kŕčových žíl laserovou metódou
created by © zooom.sk s.r.o.