Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH
Vznikla Slovenská spoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.
Oddelenie klinickej patofyziológie LF UK, Bratislava
MUDr. František Horn
Klinika detskej chirurgie LF UK a DFNsP, Bratislava
Cerebrovaskulárne komplikácie u pacientov s nádorovými ochoreniami
MUDr. Marek Čambal, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave
RNDr. Milan Kozánek, CSc.
I. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave
doc. MUDr. Pavel Zonča, PhD.
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Hirudoterapia v klinickej praxi
MUDr. Renáta Pizurová
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
MUDr. Lenka Bartošová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
MUDr. Pavol Hollý
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
Bc. Oľga Škvarenková
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
Jana Zeiselová
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica, Martin
Trombocytové koncentráty a ich použitie
MUDr. Martin Šefránek
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Univerzita Greifswald, Nemecko
Delirantné syndrómy pacientov na OIS
MUDr. Radoslav Zamborský
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Akad. L. Dérera, Bratislava
MUDr. Vladimír Popelka, PhD.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Akad. L. Dérera, Bratislava
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB, Nemocnica Akad. L. Dérera, Bratislava
RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK, Bratislava
RNDr. Ivan Varga, PhD.
Ústav histológie a embryológie LF UK, Bratislava
Kompartment syndróm
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Peter Minárik, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Jana Mináriková
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Miroslav Hoppan
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Nové perspektívne antiagreganciá pre klinickú prax
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
RNDr. Iveta Bernátová, DrSc.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Endotelová funkcia v experimentálnej hypertenzii
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Edward Huľo
Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Zuzana Červená
Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin
MUDr. Marek Smolár
Chirurgická klinika JLF UK a UNM Martin
Chirurgické riešenie extrémnych varixov dolných končatín
MUDr. Jiří Bartoš
Ambulance cévní chirurgie Nový Bor, Česká republika
MUDr. Zdeněk Gloger
Chirurgické oddělení Lužické nemocnice Rumburk, Česká republika
Varixy – fakta, předsudky, pověry
created by © zooom.sk s.r.o.